บ้านรับรอง ได้รับเกียรติจากสื่อต่างๆหลายแขนงในการอ้างอิงและกล่าวถึง อาทิเช่น


สงวนลิขสิทธิ์ Copyright © 2011 BaanRubRong ALL RIGHTS RESERVED
ร้านอาหาร บ้านรับรอง เลขที่ 8 ซอยหมู่บ้านเสรีวิลล่า แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

Tel. 0-2185-6030-31, 0-2398-8361

แผนที่ Location Map